Je zou haast denken dat er in mijn leven geen tijd meer vrij is voor iets als een vakbond. Maar ik houd niet van stilzitten en krijg energie van taken waarbij ik iets voor anderen en de samenleving kan verbeteren. Zo ook mijn functies bij vakbond FNV.

Al sinds 2016 ben ik actief bij het Netwerk Regenboog FNV (eerder Netwerk Roze FNV). De laatste tijd als secretaris van het netwerk en lid van de internationale werkgroep. Het netwerk zet zich in voor de LHBTI+emancipatie binnen en door de vakbond. Denk aan inclusievere cao’s, voorlichting aan vakbonden in het buitenland, zichtbaarheid binnen en buiten de FNV en een eigen podcast.

Internationaal stimuleren we de wereldvakbonden om beleid te maken op LHBTI-gebied. Ook geef ik workshops aan collega-bonden in het buitenland om hun te laten zien hoe je de invloed van een vakbond inzet voor de LHBTI+emancipatie. Daarnaast probeer ik bij organisaties als ILGA het belang van een veilige werkplek voor onze regenboogfamilie onder de aandacht te brengen. Een strijd die traag verloopt maar gelukkig wel vooruitgang kent. De inzet op internationale samenwerking betekent ook dat ik regelmatig voor de FNV afreis naar collega vakbonden of bijenkomsten in het buitenland. Nuttig en een leuke ervaring.

Bij de FNV ben ik ook actief in de Branchegroep Woondiensten waar ik meepraat met de cao-onderhandelaars en met collega’s van woningcorporaties overleg over ons werkveld. Namens de sector Bouwen en Wonen ben ik in 2020 ook gekozen in het ledenparlement: het hoogste orgaan van de FNV dat de visie en richting bepaalt en het Algemeen Bestuur controleert. In het ledenparlement vertegenwoordig ik mijn achterban (de sectorraad) en vraag ik aandacht voor de emancipatiestrijd voor LHBTI+ers.

Vooruitgang geeft me energie en ik ben blij dat ik bij de FNV de mogelijkheid krijg om me zo breed in te zetten voor de LHBTI+ ers van Nederland en de wereld.

Voor het Netwerk Regenboog FNV host ik ook een podcast: De FNV Regenboog podcast. Met afleveringen over een LHBTI+ onderwerp en wat de vakbond daarvoor doet.

Na de Rotterdamse Pride Walk haakte ik recent ook aan op de Dag van de Onmisbaren in Rotterdam.

Bij het Pensioenfonds voor de Woningbouw (SPW) vertegenwoordigde ik van medio 2020 tot 2022 de werknemers van woningcorporaties in het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert de koers en het bestuur van het fonds. Zo hebben ook deelnemers aan het fonds invloed op wat er met hun geld gebeurt. Want veel mensen beseffen niet dat je zo maar een kwart van je tijd voor je pensioen werkt! Belangrijk dat dit goed geregeld is en blijft. Zeker ook met een nieuw pensioenstelsel op komst.

Sinds mijn vertrek bij het verantwoordingsorgaan denk ik vanuit de FNV mee met over de besluiten die we moeten nemen voor het nieuwe pensioenstelsel.