Al jaren ben ik lid van D66, want het is echt mijn partij. In het verleden heb ik al eens op de lijst gestaan voor de gemeenteraad en provinciale staten. Het was leerzaam en leuk om die campagnes mee te maken, maar nu werd het tijd voor de echte stap: de gemeenteraad in!

Luister naar mijn podcast-aflevering over wat ik voor Den Haag wil doen. Via: Spotify of Apple.

Als secretaris van de werkgroep Wonen en Leefomgeving hielp ik de vorige periode onze raadsleden op dit terrein. Samen met de werkgroep heb ik bijvoorbeeld buurtschouwen georganiseerd naar de Gaarden, Dreven en Zichten in Den Haag Zuid-West. Zo konden onze raadsleden van bewoners, ondernemers, wijkagenten en jongerenwerkers horen wat er nodig is in die buurt. Ook hebben we ervaringen gehoord vanuit de Rotterdamse stadsvernieuwing. D66 Den Haag kon hierdoor goed voorbereid het debat aangaan over de plannen voor dit gebied.

Foto tijdens ons bezoek aan de Gaarden, Dreven en Zichten in augustus 2020.

In 2021 zijn we bezig geweest met een regionale woonvisie. We hebben gesproken met vertegenwoordigers van D66-afdelingen in de regio om zo de gezamenlijke opgaves en kansen te bepalen. Die samenwerking versterkt ons als partij in de regio.

Voor de D66 fractie mag ik de portefeuilles Wonen, Mobiliteit en Loosduinen onder mijn hoede nemen. Daar heb ik erg veel zin in! Maar ik kijk ook breder: luister naar onze bewoners en doe wat goed voor hen is. Graag ga ik proactief hiermee aan de slag.

Aan de slag! (Foto: Martijn Beekman)